250px-Skåne_län_in_Sweden.svg.png

Skåneprojektet möjliggör tillgång till vanadin och till batterimarknaden genom en fyndighet i hjärtat av Europa. Sverige har en lång gruvtradition, ett välutvecklat rättssystem, fördelaktig ekonomi och en närhet till slutanvändare.

Projektet har potential att utvecklas till en omfattande och varaktig vanadinverksamhet, med ett prospekteringsmål på 610–1 200 miljoner ton med 0,5–0,8 % V2O5 i en ytnära sedimentär svartskiffermalm. Sedimentära malmer har ofta en fördelaktig metallurgi, vilket kan vara en avgörande faktor för att reducera kapitalutgifter driftskostnader. Projektet kommer också att säkerställa ren bearbetning i produktionen av V2O5-flingor. 

Skåneprojektet bedrivs i Sveriges sydligaste område, cirka en timmes bilfärd från Malmö och 90 minuters bilfärd från Köpenhamn, som även är närmaste internationella flygplats. 

Projektet pågår i ett landsbygdsområde med säsongsbaserad turism och jordbruk. De primära prospekteringsmålen är belägna på jordbruksmark.

Sverige har en etablerad och välrenommerad gruvindustri, är medlem i EU och har kvalificerad arbetskraft och god infrastruktur. Fraser Institute Policy Perception Index rankade år 2017 Sverige som det 4:e mest attraktiva landet i världen för enkel och tillförlitlig gruv- och prospekteringsverksamhet. Sverige har gruvavgifter som är bland de lägsta i världen (0,2 %) och en bolagsskatt på 22 %.

Skåne, Södra Sverige

 

Tillstånd – sammanfattning

Skåneprojektet består av elva undersökningstillstånd som omfattar vad vi anser vara den absolut övervägande delen av den del av Dictyonemaformationen som går att nå från ytan.

License Summary.png
Licences Picture.jpg

Geologi

Förekomsten av ovanligt höga koncentrationer av vanadin i Dictyonemaformationen i den skånska alunskiffern, upptäcktes första gången  1940, när brytning och produktion av V2O5 pågick vid Flagabro, ett område som omfattas av tillståndet Killeröd. 

 

Vanadin koncentrerades genom biologiska processer i den underordoviciska Dictyonemaformationen, som är den översta delen av alunskiffern. Trots att den är en del av alunskifferna, ledde syrerikare havsförhållanden i slutet av perioden med alunskifferdeposition till ökad biologisk aktivitet och minskad kemisk fällning. Så småningom ledde detta till högre koncentrationer av vanadin och lägre koncentrationer av andra grundämnen som uran, molybden, järn och svavel. Skåne är den enda platsen i Europa där det fortfarande finns ett lager Dictyonemaskiffer av fullständig tjocklek bevarat över alunskiffern.

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) har tagit fram detaljerade geologiska kartor över Skåne utifrån omfattande data i form av luftburna undersökningar, kartläggning och historiska borrningar. I Skåneprojektets område finns 140 registrerade brunnsborrningar som ger information om djupet till överytan för de olika stratigrafiska enheterna. Dessa data visar att alunskiffern utgör en horisontell enhet,  uppdelad i block till följd av ett antal förkastningar. Information om Dictyonemaformationens metallinnehåll och tjocklek kommer däremot från historiska borrkärnor, som borrades på 1940-talet. Borrhålsdata används för att ta fram en stratigrafisk modell för regionen, göra uppskattningar av resurser och att identifiera områden för provborrning.

 

Metallurgi

 

I mineraliseringen i Skåne sitter metallerna i skiffer, vilket kan ge en metallurgisk fördel jämfört med traditionella titanomagnetitfyndigheter. Vidare kan modern s.k. POL-teknik (Pressure Oxidation Leaching) med fördel användas för metallutvinning från svartskiffer. POL-tekniken bygger på ett slutet system som kan producera V2O5-flingor med små eller inga miljöutsläpp. POL-bearbetningsanläggningarna är modulbaserade och därför extremt skalbara, vilket minskar kapitalkostnaderna vid uppstart och möjliggör i stort sett obegränsad expansion. ​

Logistik

Skåne har utmärkt infrastruktur med anslutningar till Köpenhamn och det europeiska fastlandet via vägnät, elnät och telekommunikationsmaster i hela regionen. Trelleborgs hamn ligger 80 km med vägtransport från undersökningsområdet. Trelleborg är Skandinaviens största roll on/roll off-hamn och är ett logistikcentrum med åtta hamnplatser, lämpliga för fartyg på upp till 240 meter, inklusive tre lastplatser med direktanknytning till järnvägsnätet. Området har också direktanslutning till kontinenten via bil- och järnväg över Öresundsbron (färdigställd år 2000), vilken förenar Malmö med Köpenhamn och ligger 90 km från Skåneprojektets huvudområden. ​

 
 

Bra länkar 

Sveriges Geologiska Undersökning – Information om verksamhet i Sverige och myndighetsreglering