Vanadin används främst till produktion av starka specialstållegeringar och stålindustrin står för cirka 90 % av all vanadinkonsumtion. Den ökade efterfrågan på vanadin gäller däremot framförallt för VRF-batterier (vanadin redox-flödesbatterier), batterier som används vid lagring av energi i kraftnäten, som komplement till förnybar energi.

 

EU har listat vanadin som ett av 27 kritiska råmaterial och är ett av de 35 råmaterial som USA:s inrikesdepartement har utpekat som avgörande för landets ekonomi och säkerhet.

 

Tillgång

Efterfrågan

Den absolut största delen av all vanadinbrytning sker i Sydafrika, nordvästra Kina och östra Ryssland. Mer än 90 % av världens reserver av vanadin finns i dessa områden. Vanadinbaserade produkter avser främst ferrovanadin (FeV) och vanadinpentoxid (V2O5). V2O5 utgör den vanligaste mellanprodukten med en renhetsgrad som varierar mellan stålkvalitet (minst 86 %) och batterikvalitet (minst 99,8 %).

 

Tillsammans med Kinas ändrade miljöpolitiska ställning har förbudet mot import av slaggprodukter som innehåller vanadin lett till en minskning av tillgången på ferrovanadin och V2O5

 

Sedan år 2014 har den globala tillgången på vanadin minskat med 10 %.

Efterfrågan på vanadin för tillämpningar inom vanadin-redox flödesbatteri (VRFB)-tekniken beräknas öka snabbt och år 2030 förväntas den globala vanadinkonsumtionen för VRF-batterier ha ökat från nuvarande 2 % till 20 % av all vanadin-produktion.

 

För att bygga en vanadinredox-flödesbatterienhet på 1,6 MW krävs cirka 15 ton V2O5.

Energilagring

 

I oktober 2018 rapporterade IPCC att 85 % av all energiproduktion måste komma från förnybara källor senast år 2050, om temperaturökningen ska hållas under 2°C. ”Vi är medvetna om svårigheterna ... men tekniken för solenergi, vindenergi och energilagring har förbättrats betydligt under de senaste åren (fastställt). Dessa förbättringar pekar mot en potentiell framtida systemförändring inom elproduktionen.”

 

VRFB-tekniken anses vara det bästa alternativet för storskalig energilagring, eftersom VRFB-enheter har lång livstid och förmågan att laddas och laddas ur utan märkbar kapacitetsförlust. Den långa driftslivslängden utgör ett komplement till utvecklingsprojekt inom förnybar ebergi och ger möjlighet till bättre finansieringslösningar. Dessutom är materialet återvinningsbart när batteriets livstid upphör, med liten eller ingen degradering, vilket gör det till ett verkligt hållbart material.

 

År 2024 beräknas energilagring på cirka 45 GW/81 GWh, med ett värde på ungefär 44 miljarder AUD, ha installerats globalt. Vanadin redox-flödesbatterier av en storlek som kan användas i elnätet har hittills installerats i Kalifornien, Washington, Hawaii, Singapore och Japan. Rongke Power i Dalianprovinsen i Kina bygger just nu ett vanadin redox-flödesbatteri på 800 MWh. Det kommer att behövas ca 7 000 ton vanadinpentoxid för detta batteri. Batteriet kommer att bli det största i världen i fråga om lagringskapacitet.

GRAFIK – därför är vanadin så viktigt för klimatomställningen

 

Bra länkar