OM OSS

Material för en framtid med ren energi

Alunskiffer i Andrarum

ScandiVanadium startades med syfte att leverera högkvalitetsvanadin till världen, från en ren, etisk och tillförlitlig källa. Vi tror på att teknologiska lösningar i framtiden kan motverka klimatförändringar och vill driva vårt projekt med strikta hållbarhetsprinciper.

 

SScandiVanadium har beviljats ett undersökningstillstånd på ungefär 220km2. Detta täcker de områden där den prospektiva enheten ligger ytligare än 100 meter.

 

ScandiVanadiums team av sakkunniga har en samlad erfarenhet på mer än 120 år inom gruvdrift och prospektering.

STYRELSEN

BRANDON MUNRO  Ordförande

Brandon Munro har 20 års erfarenhet som bolagsjurist och av arbete i energisektorn. Brandon är VD och CEO för Bannerman Resources Ltd, ett bolag noterat på ASX (Australian Securities Exchange) inriktat på utveckling av Etango-uranprojektet i Namibia.

Brandon har flera hedersuppdrag, bland annat som ledamot i den välkända djurskyddsstiftelsen ”Save the Rhino Trust” i Namibia. Hans uppdrag inom industrin inkluderar bl.a. uppdrag som strategisk rådgivare till gruvavdelningen på Namibias Chamber of Mines och medordförandeskap för World Nuclear Associations arbetsgrupp för uranefterfrågan.

Brandon har examen i både ekonomi och juridik med förutsättningar för forskarutbildning i finance. Han är känd för sitt stöd av sociala investeringar för företag och kunskapsledare i samhällsengagemang.  

DAVID MINCHIN  CEO

David Minchin är geolog med 15 års erfarenhet från arbete inom prospektering och gruvdrift. Han har en masterexamen i geologi från University of Southhampton. 

David har tidigare arbetat på Rio Tinto och British Geological Survey samt agerat som Senior Exploration Geologist för ICL-Boulby där han hade en avgörande roll vid upptäckten av den 3,2 miljarder ton stora polyhalitfyndighet som därefter sattes i drift och har en utökad tid för utvinning med mer än 30 år. 

Sedan år 2013 har David arbetat som Director of Geology för AMED Funds, en riskkapitalgrupp som specialiserar sig på prospekteringsprojekt i Afrika.  I denna roll har David varit ansvarig för att investering och kontroll av cirka 450 miljoner AUD i projekt som spänner från prospektering till genomförande inom en mängd olika råmaterial.

IAN BURVILL  Extern styrelseledamot

Ian har arbetat med gruvverksamhet i mer än 30 år med betoning på finansiering och utveckling av mineralprojekt. Han inledde sin karriär som maskiningenjör och arbetade därefter på olika affärsbanker för att sedan ha olika högre befattningar inom riskfinansiering. Han var tidigare partner på Resource Capital Funds och Associate Director på Rothschild Australia Limited.

Ian har särskilda kunskaper inom bearbetning av mineraler, utveckling av gruvprojekt samt låne- och kapitalfinansiering.

SIMON ROBERTSON  Extern styrelseledamot och bolagssekreterare

Simon Robertson har en kandidatexamen i affärsverksamhet från Curtin University i Western Australia och en masterexamen i tillämpad ekonomi från Macquarie University i New South Wales. Han är medlem i Chartered Accountants Australia & New Zealand och Governance Institute of Australia.

 

Simon är nu, och har tidigare varit, bolagssekreterare för flera ASX-noterade bolag, bland annat TNG Limited, Antipa Minerals Limited, Todd River Resources Limited, BBX Minerals Limited, Egan Street Resources Limited och Galaxy Resources Limited.

Han har erfarenhet från bolagsfinansiering, redovisning och administration, inskaffande av kapital, efterlevnad av ASX-regler och myndighetskrav.

LEDNING

JOHN TURNEY  Konsult med specialkunskaper i metallurgi

John Turney är utexaminerad kemiingenjör och projektchef med mer än 40 års erfarenhet från resurssektorn. Hans senare uppgifter omfattar arbete som General Manager Leaching på Bateman Engineering och projektchef på Bannerman Resources Ltd.

Förutom specialistkunskaper i metallurgi har John omfattande erfarenhet från projektutveckling, från genomförande till konstruktion. Han ledde den framgångsrika utvecklingen av Cowal-guldprojektet i Australien och Tulawaka-guldprojektet i Tanzania. Han har även haft  flera  befattningar inom utveckling och investeringar, både för Homestake och Barrick, där John var vice ordförande för investeringsprojekt.

ALEX WALKER  Grundare och konsult

Alex Walker är finansieringsspecialist och har över 13 års erfarenhet från råvaruinvesteringar.  Han har en master i mineral- och energiekonomi från Curtin University, Perth.

Han inledde sin karriär på Paterson Securities i Perth och flyttade sedan till deras Londonkontor år 2013.  Han har arbetat på Brandon Hill Capital och kommer närmast från den norska banken Pareto Securities.  Han är specialist på flera aspekter av bolagsfinansierin. Bland annat kapitalinsamling, emission av bolagsobligationer och finansiering av planerad produktion.

Alex Walker och David Minchin har tillsammans grundat ScandiVanadium Ltd.

KONSULTER

 
 

Micon International Ltd – Ett internationellt gruvkonsultföretag som tillhandahåller oberoende rådgivning och kvalificerat tillstånd för resursutveckling och genomförbarhetsstudier.

 

Golder Associates, Stockholm – Global organisation som tillhandahåller konsulttjänster, design och konstruktionstjänster inom området för jord, miljö och energi. Golders har anlitats som rådgivare i vårt program för miljöarbete samt driftrådgivning med avseende på tillstånd och andra arbetsplaner.

 

Scott Geological – Landsintern specialistgeolog som hjälper till vid tillståndsansökningar och upprättande av arbetsplaner.

  

 
 

FÖRETAGSSTYRNING