Utvecklar Europas Viktigaste Vanadinprojekt

 

Province erbjuder tillgång till vanadin och batterimetallsektorn, med en fyndighet i hjärtat av Europa.

Med en prospektiv resurs på 610–1 200 miljoner ton med graden 0,5–0,8 % V2O5 i en sedimentär svartskifferfyndighet, har projektet potential att utvecklas till en omfattande, varaktig och skalbar vanadinverksamhet med en ren och säker tillgång till denna metall, som definierats som kritisk av både EU och USA.

Province faktablad

OM OSS

En erfaren ledning som har levererat många högkvalitativa projekt

OM VANADIN

2018’s bäst presterande batterimetall för storskalig lagring av energi i kraftnät.

SKÅNEPROJEKTET

Stor potential för ytnära malm i svagt sluttande lager